Sharetolink google adwords9.5su10v?i158

Giới thiệu về thử nghiệm chiến dịch

Thử nghiệm chiến dịch AdWords cho phép bạn thử nghiệm các thay đổi đối với tài khoản trên một phần phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn tham gia. Cũng giống như cho một chút nước sốt cay vào một phần của bữa ăn của bạn, Thử nghiệm chiến dịch cho bạn biết một phần kết quả để bạn có thể quyết định liệu bạn muốn cho thêm vào nữa không! Bằng cách này, bạn có thể thử nghiệm các thay đổi đối với từ khóa, giá thầu, nhóm quảng cáo và vị trí của mình.

Kết quả từ các thử nghiệm có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn và giúp bạn tăng lợi tức đầu tư của mình.

Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích:

Cách hoạt động của Thử nghiệm chiến dịch

Khi tạo thử nghiệm, bạn quyết định những loại thay đổi nào bạn muốn thử nghiệm. Ví dụ, bạn có thể thử nghiệm việc thêm từ khóa mới, tăng giá thầu, thử quảng cáo mới hoặc sử dụng các vị trí khác nhau. Sau đó, bạn quyết định phần trăm phiên đấu giá nào của mình sẽ có thay đổi thử nghiệm này.

Lưu ý rằng Thử nghiệm chiến dịch AdWords là đấu giá ngẫu nhiên, có nghĩa là mỗi khi người dùng thực hiện tìm kiếm trên Google.com.vn hoặc trên một trang web đối tác tìm kiếm hoặc người dùng mới tải một trang web trên các Đối tác nội dung của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyết định kích hoạt kiểm soát của bạn hoặc phần chia thử nghiệm cho phiên đấu giá một cách ngẫu nhiên (dựa vào tỷ lệ phần trăm bạn đã đặt trong cài đặt thử nghiệm).

Sau khi thử nghiệm chạy được một thời gian ngắn, bạn có thể xem kết quả trong bảng bạn sử dụng để xem hiệu suất cho các chiến dịch và quảng cáo của mình. Các bảng này cũng sẽ cho bạn biết các thay đổi thử nghiệm của mình hoạt động tốt hơn hay tệ hơn đáng kể so với quảng cáo không có thay đổi.

Bạn có thể chọn kết thúc thử nghiệm, hủy thay đổi thử nghiệm hoặc bật thay đổi thử nghiệm cho tất cả các phiên đấu giá quảng cáo có liên quan vào bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang quảng cáo nước sốt cay trong thành phố của mình và bạn tự hỏi có nên tăng giá thầu để nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn hay không. Bạn muốn xem liệu thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng đến các phiên đấu giá của mình như thế nào, nhưng một lễ hội gia vị thực phẩm đã được lập kế hoạch khởi động trong thành phố của bạn chỉ trong hai ngày nữa kể từ bây giờ.

Nếu bạn chỉ tăng giá thầu của mình và bạn thấy rằng số nhấp chuột và số lần hiển thị của mình tăng đáng kể, bạn sẽ không biết liệu việc tăng đó đến từ những thay đổi bạn thực hiện đối với giá thầu của mình hay xảy ra bởi vì có nhiều người yêu thích habanero trong thành phố.

Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập thử nghiệm chiến dịch để sử dụng đồng thời hai giá thầu khác nhau trên cùng một từ khóa -- một phần của phiên đấu giá của bạn sẽ sử dụng một giá thầu và phần còn lại sẽ sử dụng giá thầu kia. Điều này có nghĩa là khi bạn xem xét hiệu suất của hai bộ giá thầu này, sự khác biệt đáng kể duy nhất sẽ là số tiền giá thầu. Khi đó, bạn sẽ có thể biết liệu lưu lượng truy cập đã tăng là kết quả của giá thầu cao hơn hay chỉ là sự gia tăng quan tâm đến nước sốt cay không có liên quan.

Chi phí cho Thử nghiệm chiến dịch

Mặc dù việc bật Thử nghiệm chiến dịch không mất phí, thử nghiệm được xem như là thay đổi đối với tài khoản của bạn và sẽ được lập hóa đơn như bất kỳ chiến dịch nào khác. Ví dụ: nếu tăng giá thầu, thì bạn cần phải trả chi phí có liên quan đến việc sử dụng giá thầu tăng đó cho bất kỳ phần nào của lưu lượng mà nó ảnh hưởng.

Thử nghiệm chiến dịch và Điểm chất lượng

Thử nghiệm chiến dịch ảnh hưởng đến Điểm chất lượng cho bất kỳ từ khóa nào liên quan đến thử nghiệm.

Chạy thử nghiệm có thể tác động tiêu cực đến Điểm chất lượng của bạn trong thời gian ngắn bởi vì bạn có thể thử nghiệm quảng cáo hoặc giá thầu hoạt động kém hơn quảng cáo hoặc giá thầu hiện tại của bạn. Tuy nhiên, về lâu dài, việc chạy thử nghiệm và tìm quảng cáo chất lượng cao hoặc giá thầu tốt hơn sẽ tăng điểm chất lượng của bạn, bù lại cho khoang thời gian ngắn bị giảm hiệu suất này.

Các mục tiêu và thành phần phổ biến của Thử nghiệm chiến dịch

Mặc dù mục tiêu thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn, một số mục tiêu phổ biến cho các nhà quảng cáo bao gồm:

 • Tăng chuyển đổi
 • Tăng số nhấp chuột hoặc số lần hiển thị
 • Cải thiện lợi tức đầu tư
 • Cải thiện chất lượng chiến dịch
 • Cải thiện văn bản quảng cáo

Để thử nghiệm với các mục tiêu này, dưới đây là một số điều bạn có thể thử nghiệm:

Dưới đây là những thành phần bạn có thể thử nghiệm:

 • Từ khóa mới
 • Văn bản quảng cáo mới
 • Nhóm quảng cáo mới
 • Từ khóa phủ định ở cấp nhóm quảng cáo
 • Nhiều loại so khớp từ khóa nhất
 • Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo, bao gồm CPC tối đa
 • CPA t.đa nếu chiến dịch đang sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi
 • Chèn từ khóa

Dưới đây là những thành phần bạn có thể thử nghiệm:

 • Giá thầu trên vị trí được quản lý
 • Vị trí bổ sung
 • Từ khóa bổ sung cho nhóm quảng cáo được nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
 • Quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh mới
 • Nhóm quảng cáo mới
 • Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo, bao gồm CPC t.đa và CPM t.đa
 • CPA t.đa nếu chiến dịch đang sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi
 • Tùy chọn tiếp thị lại
 • Loại trừ trang web

Để thử nghiệm một số yếu tố trong số này, bạn có thể cần phải sao chép nhóm quảng cáo trước.

Mẹo

Để thử nghiệm một số thành phần trong số các thành phần này, trước tiên bạn có thể cần sao chép một nhóm quảng cáo. Tìm hiểu cách sao chép và dán nhóm quảng cáo và quảng cáo.

Bất kỳ cài đặt chiến dịch nào bạn chọn cho chiến dịch của mình trong khi chạy thử nghiệm đều sẽ áp dụng cho toàn bộ chiến dịch, không chỉ nhóm thử nghiệm hoặc nhóm kiểm soát. Điều này có nghĩa là về cơ bản bạn không thể thử nghiệm:

 • Nhắm mục tiêu của bất kỳ loại nào, kể cả nhắm mục tiêu theo địa lý, nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ, nhắm mục tiêu theo mạng và nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Tính năng đặt giá thầu
 • Ngân sách hàng ngày
 • Tiện ích mở rộng quảng cáo
 • Lập lịch quảng cáo
 • Giới hạn tần suất
 • Từ khóa phủ định ở cấp chiến dịch

Ngoài ra, bạn không thể thiết lập thử nghiệm với đặt giá thầu tự động hoặc CPC nâng cao bởi vì các tính năng này hoạt động ở cấp chiến dịch. Bạn cần phải vô hiệu hóa các tính năng này để chạy thử nghiệm và bạn sẽ không thể bật chúng cho bất kỳ chiến dịch nào đã chạy thử nghiệm.

Thử nghiệm chiến dịch và đặt giá thầu

Không phải công cụ quản lý giá thầu của bên thứ ba nào cũng có thể được sử dụng để làm việc với Thử nghiệm chiến dịch. Giả sử bạn sử dụng công cụ quản lý giá thầu không tương thích với Thử nghiệm chiến dịch. Bạn thay đổi giá thầu của mình trên từ khóa có giá thầu thử nghiệm và đang hoạt động trong cả nhóm kiểm soát và nhóm thử nghiệm. Kết quả là thay đổi giá thầu sẽ được áp dụng cho nhóm kiểm soát và nhóm thử nghiệm sẽ được thay đổi theo phần trăm nhất định mà bạn đã đặt trước đây.

Nếu bạn thực hiện các thay đổi đối với từ khóa không có giá thầu thử nghiệm và đang hoạt động trong cả nhóm kiểm soát và nhóm thử nghiệm, giá thầu sẽ cập nhật như bình thường. Tương tự, nếu bạn thực hiện thay đổi cho từ khóa chỉ hoạt động trong nhóm kiểm soát hoặc nhóm thử nghiệm, giá thầu sẽ cập nhật như bình thường.

Nếu phần mềm quản lý giá thầu của bạn chưa được tích hợp đầy đủ với Thử nghiệm chiến dịch AdWords, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp phần mềm của mình để biết thêm thông tin.

Hệ số giá thầu trong lập lịch quảng cáo nâng cao được áp dụng ở cấp chiến dịch, vì vậy, các hệ số này sẽ được áp dụng trước tiên. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi giá thầu thử nghiệm nào trong thử nghiệm chiến dịch của mình, những thay đổi đó sẽ được áp dụng lần thứ hai.

Ví dụ:

Giả sử giá thầu mặc định cấp nhóm quảng cáo của bạn là 1 đô la. Vào các ngày Thứ Ba, bạn đã sử dụng tính năng lập lịch quảng cáo nâng cao để áp dụng hệ số giá thầu là 50%, vì vậy, trong cả ngày Thứ Ba, giá thầu của bạn là $1,50. Sau đó bạn bật thử nghiệm cho chiến dịch này với giá thầu thử nghiệm là +10%. Vào ngày Thứ Hai và Thứ Tư đến Chủ nhật, giá thầu của bạn sẽ là $1,00 trong nhóm kiểm soát và $1,10 trong nhóm thử nghiệm. Tuy nhiên, vào các ngày Thứ Ba, giá thầu của bạn sẽ là 1,5 đô la trong nhóm kiểm soát và 1,65 đô la (+10% của 1,5 đô la) trong nhóm thử nghiệm.

Thử nghiệm chiến dịch và AdWords Editor

Bạn có thể quản lý một số khía cạnh của Thử nghiệm chiến dịch sử dụng AdWords Editor.

 • Tải xuống thử nghiệm hiện tại
 • Thay đổi giá thầu thử nghiệm
 • Áp dụng và chỉnh sửa trạng thái thử nghiệm (ví dụ: "chỉ kiểm soát", "chỉ thử nghiệm", "kiểm soát và thử nghiệm") ở cấp nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa
 • Áp dụng và chỉnh sửa CPC t.đa mặc định, CPC t.đa trên Mạng hiển thị hoặc hệ số giá thầu CPM tối đa ở cấp nhóm quảng cáo
 • Áp dụng và chỉnh sửa hệ số giá thầu CPC tối đa ở cấp từ khóa
 • Thay đổi giá thầu CPC tối đa và URL đích, thêm từ khóa mới, thay đổi văn bản từ khóa và thay đổi loại so khớp từ khóa
 • Tải xuống và tải lên trạng thái thử nghiệm và hệ số giá thầu dưới dạng CSV và XML

 • Tạo, tạm dừng hoặc loại bỏ chiến dịch thử nghiệm
 • Hiển thị thống kê được phân đoạn cho các nhóm thử nghiệm và kiểm soát

Câu chuyện thành công với Thử nghiệm chiến dịch

Dưới đây là câu chuyện của 2 công ty đã sử dụng Thử nghiệm chiến dịch để cải thiện mục tiêu kinh doanh của mình:

Belnick Inc.
Belnick Inc. (www.bizchair.com) đã thử nghiệm quảng cáo và đã tăng tỷ lệ chuyển đổi của họ lên 50%. Họ cũng đã giảm giá mỗi chuyển đổi của mình xuống hơn 50%.
Xem nghiên cứu điển hình

SEER Interactive
SEER Interactive đã chạy thử nghiệm trang đích cho WidsomTree® và nhận thấy chuyển đổi tăng 400%.
Xem nghiên cứu điển hình


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/bokhanh/public_html/google.sharetolink.net/plugins/content/relatednews/tmpl/default.php on line 16
CÔNG TY TNHH SHARETOLINK VIỆT NAMHotline: 09122.633.82Fax: (04) 3 758 6958
Địa chỉ: Tòa nhà 11G, ngõ 99 Xuân La, Tây Hồ, Hà NộiĐiện thoại: (04) 3 758 6959Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo

ShareToLink là đối tác của Google toàn cầu. ShareToLink cung cấp đa dạng và chuyên sâu dịch vụ Google AdWords gồm: Tư vấn triển khai, tối ưu quản lý TK quảng cáo Google AdWords; Đào tạo thực hành thành công tại chỗ cho học viên tự làm quảng cáo hiệu quả nhất.

  

Một số hình ảnh

Nhận giảm giá

google.sharetolink.net google.sharetolink.net
9/10 688 bình chọn