Sharetolink google adwords9.5su10v?i158

Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý

 • Nhắm mục tiêu theo vị trí của AdWords cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí địa lý mà bạn chọn: quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, bán kính xung quanh vị trí hoặc các nhóm vị trí.
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo vào các khu vực mà bạn sẽ tìm thấy đúng khách hàng và hạn chế quảng cáo ở các khu vực mà bạn không tìm thấy đúng khách hàng -- do đó có thể giúp bạn tăng lợi tức đầu tư (ROI).

Khi nói đến quảng cáo trên AdWords, hãy xem xét câu châm ngôn về bất động sản: "Vị trí, vị trí, vị trí!" Bất kể quảng cáo của bạn tuyệt vời như thế nào, có thể quảng cáo sẽ không hoạt động tốt nếu quảng cáo không xuất hiện ở đúng vị trí. Tiếp cận khách hàng của bạn theo nơi họ sống và nơi doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ họ bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí của AdWords. Bạn có thể đặt và sau đó điều chỉnh cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của mình bất kỳ lúc nào.

Nhắm mục tiêu đúng vị trí cho doanh nghiệp của bạn

Nhận hướng dẫn về cách chọn các mục tiêu vị trí thích hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm chi tiết bên dưới về từng cấp nhắm mục tiêu theo vị trí và các loại doanh nghiệp có thể phù hợp.

Mục tiêu vị trí Mô tả Các loại doanh nghiệp có thể được hưởng lợi Các loại doanh nghiệp có thể không được hưởng lợi
Quốc gia Việc nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến một hoặc nhiều quốc gia có thể là ý tưởng hay nếu bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho những khu vực rộng lớn đó. Nhắm mục tiêu toàn bộ các quốc gia cho phép bạn nhận được nhiều hiển thị quảng cáo hơn so với nhắm mục tiêu một vài thành phố hoặc vùng riêng lẻ trong một quốc gia.
 • Doanh nghiệp quốc gia phân phát toàn bộ quốc gia
 • Nhà bán lẻ trực tuyến giao hàng trên toàn thế giới
 • Doanh nghiệp quốc tế bán hàng cho một số quốc gia
Doanh nghiệp không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố. Trong trường hợp này, bạn có thể nhắm mục tiêu vùng hoặc thành phố riêng lẻ thay thế.
Các khu vực trong một quốc gia Xem xét sử dụng nhắm mục tiêu chính xác hơn nếu doanh nghiệp của bạn không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố hoặc bạn muốn tập trung nỗ lực quảng cáo vào các khu vực nhất định trong quốc gia. Tùy thuộc vào quốc gia, bạn có thể nhắm mục tiêu các vùng, thành phố hoặc mã bưu điện.
 • Doanh nghiệp phục vụ vùng lân cận địa phương
 • Doanh nghiệp có phiếu mua hàng đặc biệt ở các vị trí đã chọn
 • Doanh nghiệp bán sản phẩm ở các vùng hoặc thành phố đã chọn
Doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận hầu hết các vùng trong một quốc gia, chỉ với một vài ngoại lệ (giả sử toàn bộ Hoa Kỳ ngoại trừ Alaska). Trong trường hợp này, tốt hơn nên nhắm mục tiêu trên cả nước và sau đó loại trừ các khu vực khác.
Bán kính xung quanh một vị trí Nhắm mục tiêu theo bán kính (còn được gọi là nhắm mục tiêu vùng lân cận hoặc "Nhắm mục tiêu bán kính") cho phép bạn chọn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng trong một khoảng cách nhất định từ doanh nghiệp của bạn, thay vì chọn các thành phố, vùng hoặc quốc gia riêng lẻ.
 • Doanh nghiệp phân phối trong phạm vi bán kính đã chọn
 • Doanh nghiệp địa phương có cơ sở khách hàng nằm trong phạm vi bán kính xung quanh doanh nghiệp
Doanh nghiệp chỉ muốn tiếp cận các thành phố, vùng hoặc quốc gia cụ thể.

Những điều cần xem xét khi chọn mục tiêu vị trí:

 • Hãy chắc chắn nhắm mục tiêu các vị trí nơi khách hàng của bạn đang sống -- không nhất thiết phải cùng vị trí với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu công ty thương mại điện tử, hãy nhắm mục tiêu tất cả các vị trí bạn giao hàng đến, không chỉ vị trí của doanh nghiệp của bạn trên thực tế.
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu đến một khu vực mà doanh nghiệp của bạn không đặt ở đó, thì bạn sẽ không thể thấy quảng cáo của mình khi tìm kiếm trên Google.com. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Công cụ xem trước quảng cáo để tìm quảng cáo của mình.
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu bán kính nhỏ, thì quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị không liên tục hoặc hoàn toàn không hiển thị. Đó là vì các mục tiêu nhỏ có thể không đáp ứng tiêu chí nhắm mục tiêu của chúng tôi.
 • Bạn cũng nên giữ cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và nhắm mục tiêu theo vị trí của mình nhất quán. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu người dùng nói tiếng Anh ở Anh, hãy nhớ nhắm mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh và chắc chắn rằng quảng cáo của bạn được viết bằng tiếng Anh.

Ví dụ:

Adrian muốn quảng cáo khách sạn của mình ở Tây Ban Nha cho khách hàng nói tiếng Anh đang sống ở Anh. Adrian nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến Anh và viết quảng cáo của mình bằng tiếng Anh.

Thiết lập nhắm mục tiêu theo vị trí

Tham quan có hướng dẫn


 

Video

Nhấp vào tùy chọn bên dưới để có hướng dẫn nhắm mục tiêu theo vị trí. Lưu ý rằng các loại mục tiêu vị trí khả dụng khác nhau theo quốc gia.

Thời gian đề xuất cho tác vụ: 5-7 phút

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Vị trí.
   
   
  Locations
 6. Nhập tên quốc gia mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
   
   
  Target a country
 7. Nhấp vào Thêm để thêm vị trí.
   
   
  Add a country
 8. Nhấp vào Lưu để lưu cài đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Vị trí.
   
   
  Locations
 6. Nhập mã bưu điện hoặc tên của vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Nếu bạn nhập tên thành phố, hãy nhớ thêm cả tên quốc gia. Bạn không muốn nhắm mục tiêu Paris, Pháp nếu bạn đang cố gắng bán mũ cao bồi cho khách hàng ở Paris, Texas.
   
   
  Target a metro
 7. Nhấp vào Thêm để thêm vị trí.
   
   
  Add a metro
 8. Nhấp vào Lưu để lưu cài đặt của bạn.

Dưới đây là cách đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 3. Nhấp vào tab phụ Cài đặt.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn thay đổi.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Vị trí….
 6. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn xem bạn muốn thêm vị trí vào các chiến dịch đã chọn hay thay thế vị trí của các chiến dịch đó.
 7. Sau đó, nhập vị trí trong trường văn bản. Sau khi bạn chọn vị trí, trường văn bản bổ sung sẽ xuất hiện để bạn có thể thêm các vị trí khác.
 8. Tùy chọn: Chúng tôi khuyên bạn nên nhấp vào Xem trước thay đổi để xem vị trí của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 9. Nhấp vào Thực hiện thay đổi.

Mẹo

Trong khi ở trên tab cài đặt chiến dịch, bạn có thể nhấp vào Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với tiêu chí cụ thể. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng thực hiện thay đổi hàng loạt đối với các chiến dịch nhất định.

Chọn bán kính

Khi bạn nhắm mục tiêu bán kính, chúng tôi sẽ hiển thị danh sách các vị trí nằm trong phạm vi bán kính đó, còn được gọi là "Vị trí bên trong mục tiêu này". Tốt nhất là xem xét các vị trí này để đảm bảo rằng bạn đã nắm bắt được các khu vực mà bạn mong đợi. Lưu ý rằng nếu bạn chọn bán kính nhỏ, thì quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị không liên tục hoặc hoàn toàn không hiển thị. Đó là vì các mục tiêu nhỏ có thể không đáp ứng tiêu chí nhắm mục tiêu của chúng tôi. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để tinh chỉnh nhắm mục tiêu bằng cách chọn các thành phố hoặc vùng trong phạm vi bán kính riêng lẻ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Vị trí" và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
 6. Nhấp vào Nhắm mục tiêu theo bán kính.
   
   
  Target a radius
 7. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập địa chỉ của vị trí bạn muốn sử dụng làm tâm bán kính. Nhập bán kính bạn muốn nhắm mục tiêu và chọn đơn vị đo lường từ menu thả xuống.
   
   
  Search box
 8. Nhấp vào Tìm kiếm để định vị bán kính trên bản đồ.
   
   
  Target radius map
 9. Kiểm tra bản đồ để đảm bảo bạn đang nhắm mục tiêu đúng khu vực. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Thêm để thêm mục tiêu bán kính. Bạn cũng có thể chọn Thêm tất cả để thêm tất cả các vị trí riêng lẻ trong phạm vi bán kính bạn đã chọn thay vì thêm mục tiêu bán kính. Nếu bạn muốn tinh chỉnh danh sách các khu vực mà bạn muốn tiếp cận, thì bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu các vị trí nhất định hoặc loại trừ một số vị trí khỏi danh sách Các vị trí trong phạm vi mục tiêu này. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể hiển thị phạm vi tiếp cận cho khu vực quá nhỏ hoặc do không có đủ dữ liệu cho vị trí đó.
   
   
  Target radius
 10. Nhấp vào Hoàn tất ở cuối cửa sổ.
 11. Nhấp vào Lưu để lưu cài đặt của bạn.

Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn chỉnh sửa cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí, AdWords đề xuất các vị trí khác mà bạn có thể muốn nhắm mục tiêu. Bạn có thể xem xét các đề xuất này để xem liệu chúng có ý nghĩa cho chiến dịch quảng cáo của bạn hay không.

Đề xuất nhắm mục tiêu theo vị trí có sẵn:

 • Vị trí bao quanh: Vị trí bao quanh là các khu vực lớn hơn có chứa vị trí bạn đã chọn. Bạn có thể xem xét thêm vị trí bao quanh lớn hơn này nếu bạn muốn tiếp cận đối tượng lớn hơn.
 • Vị trí có liên quan: Vị trí có liên quan có thể gần vị trí mà bạn đã nhập, có tên tương tự hoặc bao quanh một vị trí có tên tương tự. Có thể thêm vào hoặc loại trừ các vị trí có liên quan khỏi chiến dịch của bạn.
 • Vị trí lân cận: Bên cạnh tên vị trí, bạn cũng có thể thấy liên kết Lân cận. Vị trí lân cận, như bạn có thể đoán, là các vị trí gần mà bạn cũng có thể xem xét thêm vào hoặc loại trừ khỏi chiến dịch của mình.

Nhóm vị trí

Nhóm vị trí cho phép bạn tiếp cận khách hàng dựa trên các loại địa điểm họ truy cập, thông tin nhân khẩu học dựa trên vị trí của họ hoặc thời điểm họ ở tại hoặc ở gần các địa điểm doanh nghiệp của bạn (dựa trên tiện ích vị trí của bạn). Bạn sẽ tìm thấy tab "Nhóm vị trí" bằng cách chuyển đến tab Cài đặt, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Vị trí" và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Nhắm mục tiêu các địa điểm quan tâm để tiếp cận những người đang sống ở khu vực sân bay, trường đại học và trung tâm thương mại.

Nhắm mục tiêu sân bay hoặc trường đại học riêng lẻ

Để nhắm mục tiêu một sân bay, hãy nhập mã sân bay hoặc tên sân bay đầy đủ cùng với tên quốc gia (ví dụ: Sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ). Xem danh sách đầy đủ các sân bay mà bạn có thể nhắm mục tiêu trong AdWords (chọn "Sân bay" làm Loại mục tiêu).

Để nhắm mục tiêu một trường đại học, hãy nhập tên đầy đủ của trường đại học.

Nhắm mục tiêu tất cả khu vực sân bay, trung tâm thương mại và trường đại học có sẵn trong một vị trí cụ thể

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Vị trí" và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
 6. Nhấp vào Nhóm vị trí.
 7. Nhấp vào Chọn loại nhóm vị trí.
 8. Chọn Địa điểm quan tâm và nhập vị trí bạn muốn nhắm mục tiêu bên trong.
 9. Nhấp vào Chọn loại và chọn từ Khu vực sân bay, Trung tâm thương mại hoặc Trường đại học.
 10. Nhấp vào Thêm.
 11. Nhấp vào Hoàn tất ở cuối cửa sổ.
 12. Nhấp vào Lưu.

Nhắm mục tiêu vị trí theo nhân khẩu học để tiếp cận nhóm người dựa trên thu nhập hộ gia đình trung bình gần đúng ở vị trí của họ. Dựa trên dữ liệu có sẵn công khai từ Dịch vụ doanh thu nội bộ Hoa Kỳ (IRS), nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến các khu vực nhất định theo thu nhập hộ gia đình trung bình của họ. Tính năng này hiện chỉ có sẵn cho các vị trí ở Hoa Kỳ.

Các mức thu nhập hộ gia đình có sẵn (chỉ Hoa Kỳ)

Khoảng thu nhập ước tính và những khu vực được thể hiện trên bản đồ có thể được cập nhật cho từng mức theo thời gian, do thay đổi về dân số trong mỗi khu vực.

Mức Mức thu nhập tối thiểu hàng năm ước tính của hộ gia đình Mức thu nhập tối đa hàng năm ước tính của hộ gia đình
Dưới 50% $0 $64.000
31-40% $64.001 $80.000
21-30% $80.001 $102.000
11-20% $102.001 $146.000
10% thu nhập hàng đầu $146.001 > 146.001 đô la

Hướng dẫn để nhắm mục tiêu vị trí theo nhân khẩu học

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Vị trí" và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
 6. Nhấp vào Nhóm vị trí.
 7. Nhấp vào Chọn loại nhóm vị trí.
 8. Chọn Vị trí theo nhân khẩu học và nhập vị trí bạn muốn nhắm mục tiêu.
 9. Nhấp vào Chọn loại và chọn từ Thu nhập hộ gia đình trung bình hoặc Chi tiêu hộ gia đình trung bình.
 10. Nhấp vào Thêm.
 11. Nhấp vào Hoàn tất ở cuối cửa sổ.
 12. Nhấp vào Lưu.

Nhắm mục tiêu vị trí theo nhân khẩu học hoặc địa điểm quan tâm

Để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tiếp cận hầu hết khách hàng, cho dù nhắm mục tiêu vị trí theo nhân khẩu học hay địa điểm quan tâm, chúng tôi cũng khuyên bạn nên nhắm mục tiêu khu vực tổng thể rộng hơn. Sau đó, bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu vị trí cho các vị trí theo nhân khẩu học hoặc địa điểm quan tâm. Ví dụ: để tiếp cận khách hàng ở các khu vực có thu nhập cao ở tiểu bang New York, chúng tôi khuyên bạn nên nhắm mục tiêu cả tiểu bang New York và các khu vực có thu nhập cao ở New York, đồng thời đặt điều chỉnh giá thầu vị trí thành +50% cho các khu vực có thu nhập cao đó.

Nâng cao: Nhắm mục tiêu hàng loạt nhiều vị trí

AdWords cho phép bạn thêm hàng loạt với danh sách lên đến 1000 mục tiêu vị trí cùng một lúc, thay vì thêm lần lượt từng vị trí một. Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ dành cho chỉnh sửa hàng loạt. Nhấp vào tùy chọn bên dưới để tìm hiểu thêm.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Vị trí" và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
 6. Nhấp vào Hàng loạt vị trí.
 7. Trong hộp, hãy dán hoặc nhập tên của tối đa 1.000 vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu và thêm các vị trí từ một quốc gia cùng một lúc. Xem danh sách các vị trí có thể được nhắm mục tiêu.
  • Để nhắm mục tiêu nhiều hơn 1000 vị trí, bạn có thể thêm mục tiêu vị trí hàng loạt nhiều lần. Ví dụ: nếu bạn muốn nhắm mục tiêu 1200 vị trí, hãy thêm 1000 mục tiêu vị trí đầu tiên của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy thêm 200 vị trí còn lại.
  • Để nhắm mục tiêu thành phố hoặc mã zip, cũng bao gồm tên đầy đủ của quốc gia hoặc tiểu bang -- ví dụ: Oxford, Anh hoặc 94103, California.
 8. Chọn mã quốc gia cho tập hợp các vị trí này.
 9. Khi bạn đã nhập vị trí của mình, hãy nhấp vào Tìm kiếm.
 10. Chúng tôi sẽ hiển thị tất cả vị trí khớp với tìm kiếm của bạn trong bảng điều khiển xem lại. Xem xét các kết quả của bạn, rồi nhấp vào Thêm tất cả vị trí được so khớp để nhắm mục tiêu tất cả vị trí khớp với tìm kiếm của bạn.
  • Nếu đã tìm kiếm bất kỳ mục tiêu vị trí nào chưa được tìm thấy, bạn sẽ thấy chúng trong hộp mà bạn đã nhập danh sách vị trí.
  • Việc chọn Xóa tất cả vị trí phù hợp sẽ xóa tất cả vị trí khỏi bảng điều khiển xem lại, cũng như khỏi mục tiêu vị trí hoặc loại trừ vị trí hiện tại của bạn.
 11. Trong phần “Các vị trí đã chọn”, bạn sẽ thấy mục tiêu vị trí mà bạn vừa thêm.
 12. Nhấp vào Hoàn tất.
 13. Khi bạn đã xác nhận các thay đổi của mình, hãy nhấp vào Lưu trên tab Cài đặt.

Xem các giới hạn mục tiêu vị trí cho chiến dịch của bạn.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home1/bokhanh/public_html/google.sharetolink.net/plugins/content/relatednews/tmpl/default.php on line 16
CÔNG TY TNHH SHARETOLINK VIỆT NAMHotline: 09122.633.82Fax: (04) 3 758 6958
Địa chỉ: Tòa nhà 11G, ngõ 99 Xuân La, Tây Hồ, Hà NộiĐiện thoại: (04) 3 758 6959Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo

ShareToLink là đối tác của Google toàn cầu. ShareToLink cung cấp đa dạng và chuyên sâu dịch vụ Google AdWords gồm: Tư vấn triển khai, tối ưu quản lý TK quảng cáo Google AdWords; Đào tạo thực hành thành công tại chỗ cho học viên tự làm quảng cáo hiệu quả nhất.

  

Một số hình ảnh

Nhận giảm giá

google.sharetolink.net google.sharetolink.net
9/10 688 bình chọn